Vzdělání

 • v roce 2007 jsem na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, fakultě Agronomické absolvoval inženýrský obor Agroekologie. Mezi vystudované předměty využívané při vypracovávání znaleckých posudků patří například Dendrologie, Posuzování zdravotního stavu stromů a provozní bezpečnosti stromů, Speciální dendrologie pro ozeleňování, Stabilita stromů a lesních porostů.
 • v roce 2008 jsem absolvoval školení odborné společnosti Schola arboricultura, s.r.o. – Provozní bezpečnost

Zkušenosti

 • samotnou realizaci ošetřování stromů provádím v rodinné firmě Josef Sedláček – TIS již od roku 1997
 • v roce 2007 jsem zastupoval ZO ČSOP Veronica na komisích a místních šetřeních v rámci správních řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vedených úřady měststských částí v Brně
 • následně jsem se s problematikou stromů mimo les setkal i v zaměstnání v organizaci Veřejná zeleň města Brna
 • pro firmu Safe Trees s.r.o. jsem prováděl přípravné práce k inventarizaci a posudkům stromů a pasportizaci zeleně
 • účastnil jsem se projektu ZO ČSOP Veronica - Srovnání metodik k hodnocení dřevin rostoucích mimo les

Přehled vybraných objednatelů znaleckých posudků či ocenění dřevin

 
 • Dřínov
 • Hulín
 • Koryčany
 • Kotojedy
 • Kvasice
 • Malá Morava
 • Mikulčice
 • Popovice
 • Střílky
 • Tasov
 • Troubky
 • Záhlinice